ว่าแล้วก็อย่าชักช้า มาเตรียมตัวกันต่อเลยดีกว่าค่ะ เมื่อได้ตั๋วเครื่องบินมาอยู่ในมือเรียบร้อย เราก็มาวางแผนทำวีซ่ากันค่ะ visa Canada เท่าที่ทราบสามารถติดต่อทำได้ 2 แบบค่ะ คือ ยื่นเอกสารผ่าน VFS canada ที่อยู่ตาม link นี้ค่ะ ก็จะสะดวกดีสำหรับผู้ที่อยู่กรุงเทพอยู่แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่เช็คเอกสารให้ก่อนอะไรจำเป็นไม่จำเป็น และติดตามเรื่องให้ว่าการขอวีซ่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว แต่คิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าทำวีซ่าอีก 680 บาทค่ะ (ราคา ณ สค57) รวมทั้งมีบริการเสริมอื่นๆซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถ check ได้ที่ link นี้ค่ะ แต่เนื่องจากเรา งก 555 และไม่ได้อยู่ในกรุงเทพค่ะ ไม่สะดวกเดินทางไปยื่นเอกสารที่ VFS แคนาดา เลยเลือกวิธีที่ 2 ค่ะ คือการยื่นขอ visa แบบ online นั่นเอง มาดูวิธีการกันเลยค่ะ ก่อนอื่นก็คือเข้าไปตาม link นี้ก่อนค่ะ ยื่นขอวีซ่าแคนาดาแบบออนไลน์ด้วยตนเอง ข้อมูลในกระทู้นี้ เราอ้างอิงจากเดือน สค 57 นะคะ ขั้นตอนที่ 1 ตรง What are ...
Continue Reading »